Các cấp Công đoàn tỉnh Lào Cai linh hoạt, đổi mới tổ chức hoạt động công đoàn và phong trào CNVCLĐ
Lượt xem: 506

Triển khai thực hiện chủ đề năm  2022 “Chăm lo việc làm cho người lao động và nỗ lực hoàn thành các mục tiêu của Nghị quyết Đại hội Công đoàn các cấp, Nghị quyết Đại hội XII Công đoàn Việt Nam”, Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động tỉnh Lào Cai đã chỉ đạo các cấp công đoàn trong tỉnh linh hoạt, sáng tạo, đổi mới tổ chức hoạt động công đoàn và phong trào CNVCLĐ mang lại hiệu quả rõ nét, góp phần quan trọng vào sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. 
Trong công tác chăm lo đời sống, đại diện bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên và người lao động, công đoàn các cấp triển khai kịp thời các quy định mới của pháp luật, thực hiện tốt công tác tham gia góp ý xây dựng chính sách, pháp luật có liên quan trực tiếp đến công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ). Ban Thường vụ LĐLĐ tỉnh chỉ đạo các cấp công đoàn trong tỉnh chủ động phối hợp với chuyên môn, người sử dụng lao động tổ chức Hội nghị cán bộ, công chức, Hội nghị người lao động. Kết quả đã có 1.022 cơ quan, đơn vị tổ chức hội nghị CBCC đạt tỷ lệ 100% và đạt 108% chỉ tiêu Tổng Liên đoàn giao; 8/8 doanh nghiệp nhà nước tổ chức hội nghị NLĐ đạt tỷ lệ 100% và đạt 200% chỉ tiêu Tổng Liên đoàn giao; doanh nghiệp ngoài nhà nước có 72 doanh nghiệp tổ chức hội nghị (đạt 49%);  toàn tỉnh có 1.030 Ban thanh tra nhân dân được duy trì  hoạt động; 08 doanh nghiệp nhà nước tổ chức đối thoại tại nơi làm việc đạt 200% chỉ tiêu giao; 72 doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước tổ chức đối thoại tại nơi làm việc đạt 45% chỉ tiêu; 05 công đoàn cấp trên tổ chức hội nghị đối thoại trực tiếp với cán bộ, đoàn viên, CNVCLĐ có tổng số 55 ý kiến, kiến nghị, đề xuất. 

Đồng chí Trần Thanh Hải, Phó Chủ tịch Thường trực Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam; đồng chí Nguyễn Hữu Long , Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Lào Cai trao quà cho CNLĐ

Trong 6 tháng đầu năm 2022 các cấp công đoàn trong tỉnh đã hỗ trợ, thăm hỏi động viên CNVCLĐ và các đơn vị trên địa bàn tỉnh với tổng số tiền 23.394, 3 triệu đồng. Hỗ trợ làm nhà Mái ấm công đoàn cho 22 hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn với số tiền 1 tỷ 530 triệu đồng, có 2.774 đoàn viên, người lao động được thụ hưởng phúc lợi với tổng số tiền 267,4 triệu đồng. Trong đó Nhân dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022, Ban Thường vụ LĐLĐ tỉnh chỉ đạo các cấp công đoàn đẩy mạnh tổ chức các hoạt động thăm hỏi, động viên đoàn viên, NLĐ. Các cấp công đoàn toàn tỉnh đã trợ cấp, thăm hỏi tổng số 23.214 suất quà cho CNVCLĐ có hoàn cảnh khó khăn, bệnh hiểm nghèo, bệnh nghề nghiệp; các cháu mồ côi, khuyết tật, bệnh hiểm nghèo là con CNVCLĐ; thăm hỏi động viên CNLĐ ở các đơn vị làm việc trong ngày Tết nguyên đán, với tổng số tiền 21.418,4 triệu đồng. LĐLĐ tỉnh tổ chức Chương trình “Tết Sum vầy – Xuân Bình an” với trên 350 CNVCLĐ tham dự; tại chương trình, LĐLĐ tỉnh Lào Cai đã tiếp nhận ủng hộ của 20 cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp với số tiền 483 triệu đồng. Một số công đoàn cấp trên cơ sở tổ chức chương trình “Tết sum vầy” phù hợp với tình hình thực tế ở địa phương và đảm bảo công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19, với phương châm “Người lao động nào cũng có Tết”. 

Đồng chí Nguyễn Hữu Long , Tỉnh ủy viên,  UV- BCH Tổng Liên đoàn, Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Lào Cai, Đồng chí Nguyễn Minh Thái Phó Chủ tịch TT LĐLĐ trao hỗ trợ nhà “Mái ấm công đoàn” cho CNVCLĐ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn.

Hưởng ứng “Tháng Công nhân”, “Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động”: Năm 2022 với chủ đề “Tăng cường các biện pháp giảm thiểu rủi ro về an toàn, vệ sinh lao động, cải thiện điều kiện lao động tại nơi làm việc, thích ứng an toàn, linh hoạt và kiểm soát hiệu quả dịch bệnh Covid-19” và “Công nhân Lào Cai: Tiên phong, sáng tạo, trách nhiệm, an toàn, thích ứng”. Ban Thường vụ LĐLĐ tỉnh phối hợp với UBND tỉnh Lào Cai tổ chức Lễ phát động tại thành phố Lào Cai với trên 300 cán bộ, công nhân, viên chức và người lao động tham dự. Tại chương trình Lễ phát động, LĐLĐ tỉnh đã ký cam kết thi đua với Sở Lao động – TBXH và các doanh nghiệp đại diện các khối thi đua về đảm bảo chăm lo đời sống, việc làm và công tác ATVSLĐ năm 2022; trao hỗ trợ kinh phí làm nhà Mái ấm cho 10 hộ gia đình đoàn viên; thăm hỏi, động viên, tặng quà cho 09 đơn vị sản xuất trực tiếp và 13 gia đình đoàn viên bị mắc bệnh nghề nghiệp, bị tai nạn lao động, mắc bệnh hiểm nghèo với tổng số tiền là 38,1 triệu đồng; trợ cấp đột xuất cho 5 đoàn viên hoàn cảnh khó khăn, đoàn viên mắc bệnh hiểm nghèo, 10 học sinh có hoàn cảnh có khăn với tổng trị giá 6 triệu đồng; tư vấn cho 15 trường hợp là cán bộ, công nhân, viên chức, lao động về chế độ tai nạn lao động, chế độ độc hại, chế độ nghỉ hưu, hợp đồng lao động, chế độ hưởng covid. Các cấp công đoàn tuyên truyền Tháng Công nhân có 1.071/1.221 CĐCS tổ chức các hoạt động hưởng ứng Tháng Công nhân, đạt tỷ lệ 88%; có 32.098 lượt người tham gia các hoạt động; có 171/204 CĐCS trong các doanh nghiệp tổ chức các hoạt động Tháng công nhân, đạt tỷ lệ trên 83,8%. Thăn hỏi trợ cấp đột xuất cho 11 đoàn viên có hoàn cảnh khó khăn, đoàn viên mắc bệnh hiểm nghèo, tai nạn lao động, thiên tai, hỏa hoạn với tổng số tiền hỗ trợ là 10.500.000đ. Thăm hỏi, hỗ trợ đoàn viên ảnh hưởng bởi dịch bệnh Covid-19, Các cấp công đoàn thường xuyên nắm bắt tình hình, kịp thời thăm hỏi động viên, LĐLĐ tỉnh thực hiện chi hỗ trợ tổng số 404 suất với trị giá 391,3 triệu đồng.

Ký Chương trình phối hợp giữa LĐLĐ tỉnh với Sở Lao động TB&XH và các doanh nghiệp đại diện các khối thi đua trong tỉnh

Trong công tác tuyên truyền, Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động tỉnh đã chỉ đạo các cấp công đoàn trên địa bàn tỉnh thực hiện đổi mới về hình thức tuyên truyền, tập trung hướng về cơ sở, người lao động; tăng cường thông tin tuyên truyền về phong trào CNVCLĐ và hoạt động công đoàn qua các thông tin đại chúng bám sát định hướng của Tổng LĐLĐ Việt Nam, Tỉnh ủy và các lĩnh vực chính trị, kinh tế, xã hội, quốc phòng, an ninh của đất nước, của tỉnh. Trong 6 tháng đầu năm 2022 đã có 1.174 CĐCS tổ chức 1.747 buổi tuyên truyền chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, thu hút 42.358 lượt đoàn viên, CNVCLĐ tham gia. Đặc biệt là công tác truyền thông về Chương trình “1 triệu sáng kiến nỗ lực vượt khó, sáng tạo, quyết tâm chiến thắng đại dịch Covid-19”, truyền thông về chương trình “Giờ thứ 9+”.
Công tác phát triển đoàn viên, thành lập CĐCS đặc biệt là trong các doanh nghiệp khu vực ngoài Nhà nước luôn được Ban Thường vụ LĐLĐ tỉnh chú trọng, trong 6 tháng đầu năm, các cấp công đoàn đã tuyên truyền kết nạp mới được 1.444 đoàn viên công đoàn, thành lập mới 03 CĐCS. Công tác xây dựng Đảng luôn được các cấp công đoàn quan tâm, đã giới thiệu được 945 đoàn viên công đoàn ưu tú tham gia học lớp đối tượng Đảng (đạt 78 % chỉ tiêu giao),trong đó đã có 442 đoàn viên ưu tú được kết nạp vào Đảng.

Đồng chí Nguyễn Hữu Long , Tỉnh ủy viên,  UV- BCH Tổng Liên đoàn, Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Lào Cai, cùng lãnh đạo các ban LĐLĐ tỉnh tặng hoa chúc mừng tại lễ công bố Quyết định thành lập CĐCS

Hưởng ứng các phong trào thi đua yêu nước trong CNVCLĐ, Chương trình “01 triệu sáng kiến - nỗ lực vượt khó, sáng tạo, quyết tâm chiến thắng đại dịch Covid - 19”. Kết thúc giai đoạn 1 của Chương trình, tỉnh Lào Cai đang xếp thứ 28/83 toàn quốc với tổng số 4.413 sáng kiến được cập nhật trên hệ thống đạt tỷ lệ 220,65% so với chỉ tiêu đăng ký đợt 1. 
Tổng kết phong trào thi đua trong CNVCLĐ và hoạt động công đoàn năm 2021, LĐLĐ tỉnh Lào Cai được Chính phủ tặng Huân Chương độc lập hạng 3; các cấp Công đoàn trong tỉnh Lào Cai được Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam tặng Bằng Lao động sáng tạo cho 19 đồng chí; tặng Cờ thi đua toàn diện cho 02 tập thể; Cờ thi đua đua chuyên đề “Văn hóa – Thể thao” cho 01 tập thể; Bằng khen toàn diện cho 05 tập thể và 23 cá nhân; Bằng khen chuyên đề “Giỏi việc nước, Đảm việc nhà” cho 02 tập thể; Bằng khen chuyên đề “Xanh – Sạch – Đẹp, bảo đảm ATVSLĐ” cho 02 tập thể; Bằng khen chuyên đề “Văn hóa – thể thao” cho 02 tập thể. LĐLĐ tỉnh Lào Cai tặng tặng Cờ dẫn đầu khối thi đua cho 3 đơn vị; tặng Cờ thi đua xuất sắc toàn diện cho 4 tập thể; tặng Cờ thi đua chuyên đề “Giỏi việc nước, Đảm việc nhà” cho 01 tập thể; tặng Cờ thi đua chuyên đề “Xanh – Sạch – Đẹp, Bảo đảm ATVSLĐ” cho 01 tập thể, Bằng khen cho 05 tập thể; tặng cờ thi đua chuyên đề “ Văn hóa – Thể thao” cho 01 tập thể, Bằng khen 05 tập thể và 01 cá nhân; tặng Bằng khen toàn diện cho 44 tập thể và 96 cá nhân; công nhận 32 sáng kiến kinh nghiệm của cán bộ công đoàn chuyên trách toàn tỉnh. UBND tỉnh Lào Cai tặng Bằng khen cho 4 cán bộ công đoàn chuyên trách. Phối hợp với UBND tỉnh tổ chức hội nghị biểu dương tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua “Lao động giỏi, Lao động sáng tạo” năm 2021, UBND tỉnh tặng Bằng khen cho 4 tập thể và 5 cá nhân; LĐLĐ tỉnh tặng Bằng khen cho 32 tập thể, 83 cá nhân. 

Đồng chí Hoành Giang- Phó Bí thư Tỉnh ủy, Đồng chí Nguyễn Hữu Long , Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Lào Cai, trao Cờ thi đua của Tổng Liên đoàn cho các tập thể có thành tích xuất sắc năm 2021

Phát huy kết quả đã đạt được trong trong 6 tháng đầu năm, Ban Thường vụ LĐLĐ tỉnh tiếp tục tập trung chỉ đạo các cấp công đoàn trong tỉnh thực hiện tốt chức năng chăm lo đại diện bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp chính đáng của đoàn viên, người lao động và tham gia các hoạt động xã hội; đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động, giáo dục đoàn viên và người lao động về đường lối chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp; tăng cường đẩy mạnh công tác kiểm tra, giám sát; tổ chức có hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước trong CNVCLĐ; đẩy mạnh công tác phát triển đoàn viên, xây dựng tổ chức Công đoàn và tham gia xây dựng Đảng, Nhà nước trong sạch vững mạnh, tiếp tục đoàn kết, thi đua phấn đấu thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu năm 2022 và các chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội XVI Công đoàn tỉnh; Nghị quyết Đại hội XII Công đoàn Việt Nam, nhiệm kỳ 2018- 2023 đã đề ra.

Phạm Dung- LĐLĐ tỉnh
Thông tin mới nhất
Thống kê truy cập
  • Đang online: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tất cả: 1
Đăng nhập