Công văn về việc đôn đốc tham gia Giải thưởng toàn quốc về thông tin đối ngoại lần thứ VIII và Tuần thứ ba Cuộc thi tìm hiểu Chiến lược phát triển nông nghiệp hàng hóa
Số ký hiệu văn bản 1674/LĐLĐ
Ngày ban hành 07/06/2022
Ngày hiệu lực 07/06/2022
Trích yếu nội dung Công văn về việc đôn đốc tham gia Giải thưởng toàn quốc về thông tin đối ngoại lần thứ VIII và Tuần thứ ba Cuộc thi tìm hiểu Chiến lược phát triển nông nghiệp hàng hóa
Hình thức văn bản Công văn
Lĩnh vực Công đoàn
Người ký duyệt Đỗ Lê Tín
Tài liệu đính kèm 1674ldld.pdf