Danh sách Ban Thường vụ LĐLĐ tỉnh Lào Cai khóa XVII, nhiệm kỳ 2023-2028

anh tin bai
 
 • Họ và tên:

   Đặng Đình Chung

 •  
 • Chức vụ:
  Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Lào Cai
 •  
 • Điện thoại:
  0913029896
   
   
  Email: ddchung-dukcqdn@laocai.gov.vn
 
anh tin bai
 
 • Họ và tên:
 •  
 • Chức vụ:
  Phó Chủ tịch Thường trực
 •  
 • Điện thoại:
  0912961559
 •  
 • Email:
  nmthai-ldld@laocai.gov.vn
   
 
anh tin bai
 
 
 • Họ và tên:

  Thào Thị Tùng

 •  
 • Chức vụ:
  Phó Chủ tịch
 •  
 • Điện thoại:
  0912983889
 •  
 • Email:
  tttung-ldld@laocai.gov.vn
 
anh tin bai
 • Họ và tên:
 •  
 • Chức vụ:
  Chánh Văn phòng
 •  
 • Điện thoại:
  0986167415
 •  
 • Email:
  ptdung-ldld@laocai.gov.vn

anh tin bai
 
 • Họ và tên:
 •  
 • Chức vụ:
  Trưởng Ban Chính sách - Pháp Luật & Quan hệ Lao động
 •  
 • Điện thoại:
  0912076538
 •  
 • Email:
  nqduong-ldld@laocai.gov.vn
 
anh tin bai
   
 
 • Họ và tên:

   Nguyễn Hữu Huyến

 •  
 • Chức vụ:
  Trưởng Ban Tuyên Giáo - Nữ Công LĐLĐ tỉnh
 •  
 • Điện thoại:
  0974294454
 •  
 • Email:
  nhhuyen-ldld@laocai.gov.vn
 
anh tin bai
 
 
 • Họ và tên:

   Phạm Văn Hồng

 •  
 • Chức vụ:
   
 •  
 • Điện thoại:
  0917794703
 •  
 • Email:
  pvhong-ldld@laocai.gov.vn
 
 
 • Họ và tên:
 •  
 • Chức vụ:
  Chủ tịch LĐLĐ Thành phố Lào Cai
 •  
 • Điện thoại:
  0912270199
 •  
 • Email:
  hoangchi73@gmail.com
 
anh tin bai
 
 • Họ và tên:
 •  
 • Chức vụ:
  Chủ tịch Công đoàn ngành Công Thương
 •  
 • Điện thoại:
  0912677187
 •  
 • Email:
  tuanhaiapatit@gmail.com
   
   
   

Thông tin mới nhất
Thống kê truy cập
 • Đang online: 1
 • Hôm nay: 1
 • Trong tuần: 1
 • Tất cả: 1
Đăng nhập