Kế hoạch tổ chức 95 năm ngày thành lập Công đoàn Việt Nam (28/7/1929-28/7/2024)
Số ký hiệu văn bản 33/KH-LĐLĐ
Ngày ban hành 05/03/2024
Ngày hiệu lực 05/03/2024
Trích yếu nội dung Kế hoạch tổ chức 95 năm ngày thành lập Công đoàn Việt Nam (28/7/1929-28/7/2024)
Hình thức văn bản Kế hoạch
Lĩnh vực Công đoàn
Người ký duyệt
Tài liệu đính kèm KH_KY_NIEM_95_NAM_NGAY_THANH_L20240305083105684_Signed.pdf