Các đồng chí Chủ tịch LĐLĐ tỉnh qua các thời kỳ


 

 Đồng chí: Bùi Hồng Toàn - Chánh Thư ký LHCĐ Lào Cai 

(1951 - 1959)

Đồng chí: Nguyễn Chí Nghị - Chánh Thư ký LHCĐ Lào Cai

(1959 - 1969)

Đồng chí: Nguyễn Xuân Tiếu - Chánh Thư ký LHCĐ Lào Cai

(1969 - 1976)

Đồng chí: Lê Đình Tịch - Thư ký LHCĐ tỉnh Hoàng Liên Sơn

(1976 - 1978)

Đồng chí: Sa Văn Đá - Thư ký LHCĐ tỉnh Hoàng Liên Sơn

(1979 - 1980)             

Đồng chí: Nông Thị Kim Hồng - Thư ký LHCĐ tỉnh Hoàng Liên Sơn

(1981 - 1988)

Đồng chí: Đỗ Văn Liên - Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Hoàng Liên Sơn

(1988 - 1991)

Đồng chí: Đàm Xuân Đông - Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Lào Cai

(1991 - 1995)

Đồng chí: Trần Tiến Hòa - Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Lào Cai

(từ tháng 8/1995 - Tháng 12/2000)

 

Đồng chí: Trang Thị Xinh - Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Lào Cai

(từ tháng 01/2001 - tháng 5/2009)


Đồng chí: Tạ Thị Thu Huyền - Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Lào Cai

(từ tháng 5/2009 - tháng 11/2015)

 

Đồng chí: Nguyễn Hữu Long - Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Lào Cai

(từ tháng 11/2015 đến tháng 08/2023

 
anh tin bai

Đồng chí: Đặng Đình Chung - Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Lào Cai

(từ tháng 08/2023 đến nay)

     

Thông tin mới nhất
Thống kê truy cập
  • Đang online: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tất cả: 1
Đăng nhập