Báo cáo Kết quả thực hiện Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”năm 2022 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2023
Số ký hiệu văn bản 1023/BC-LĐLĐ
Ngày ban hành 22/11/2022
Ngày hiệu lực 22/11/2022
Trích yếu nội dung Báo cáo Kết quả thực hiện Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”năm 2022 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2023
Hình thức văn bản Báo cáo
Lĩnh vực Công đoàn
Người ký duyệt Đỗ Lê Tín
Tài liệu đính kèm 1023ldld.pdf