Danh sách Ban Chấp hành LĐLĐ tỉnh Lào Cai khóa XVII, nhiệm kỳ 2013-2028

anh tin bai
 
 • Họ và tên:

   Đặng Đình Chung

 •  
 • Chức vụ:
  Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Lào Cai
 •  
 • Điện thoại:
  0913029896
 •  
 • Email:
  ddchung-ldld@laocai.gov.vn

 
anh tin bai
 
 • Họ và tên:
 •  
 • Chức vụ:
  Phó Chủ tịch Thường trực
 •  
 • Điện thoại:
  0912961559
 •  
 • Email:
  nmthai-ldld@laocai.gov.vn
      
 
anh tin bai
 
 
 • Họ và tên:

   Thào Thị Tùng

 •  
 • Chức vụ:
  Phó Chủ tịch
 •  
 • Điện thoại:
  0912983889
 •  
 • Email:
  tthung-ldld@laocai.gov.vn
 
anh tin bai
 • Họ và tên:
 •  
 • Chức vụ:
  Chánh Văn phòng
 •  
 • Điện thoại:
  0986167415
 •  
 • Email:
  ptdung-ldld@laocai.gov.vn

 
anh tin bai
 
 • Họ và tên:
 •  
 • Chức vụ:
  Trưởng Ban Chính sách - Pháp Luật & Quan hệ lao động
 •  
 • Điện thoại:
  0912076538
 •  
 • Email:
  nqduong-ldld@laocai.gov.vn
 
anh tin bai
 
 
 • Họ và tên:
 •  
 • Chức vụ:
  Phó Ban CS-PL&QHLĐ LĐLĐ tỉnh
 •  
 • Điện thoại:
  0904880072
 •  
 • Email:
  dvtrung-ldld@laocai.gov.vn
 
anh tin bai
 
 
 • Họ và tên:

   Nguyễn Hữu Huyến

 •  
 • Chức vụ:
  Trưởng Ban Tuyên giáo - Nữ công
 •  
 • Điện thoại:
  0974294454
 •  
 • Email:
  dthong-ldld@laocai.gov.vn
 
 
 • Họ và tên:
 •  
 • Chức vụ:
  Chủ tịch LĐLĐ Thành phố Lào Cai
 •  
 • Điện thoại:
  0912270199
 •  
 • Email:
  hoangchi73@gmail.com
 
anh tin bai
 
 • Họ và tên:
 •  
 • Chức vụ:
  Chủ tịch CĐN Công Thương
 •  
 • Điện thoại:
  0912677187
 •  
 • Email:
  tuanhaiapatit@gmail.com
 
anh tin bai
 
 • Họ và tên:

   Hà Chí Quyết

 •  
 • Chức vụ:
  Phó Chánh Văn phòng, Kế Toán trưởng
 •  
 • Điện thoại:
  0383344330
 •  
 • Email:
  hcquyet-ldld@gmail.com
 
anh tin bai
 
 • Họ và tên:
 •  
 • Chức vụ:
  Phó Ban Tuyên giáo - Nữ công
 • Điện thoại:
  0984064459
 •  
 • Email:
  htpanh-ldld@laocai.gov.vn
 
anh tin bai
 
 • Họ và tên:
 •  
 • Chức vụ:
  Phó Ban Tổ chức - Kiểm tra
 •  
 • Điện thoại:
  0912112645
 •  
 • Email:
  dtdinh-ldld@laocai.gov.vn
anh tin bai
 
 • Họ và tên:

  NguyễnThu Phương

 •  
 • Chức vụ:
  Chủ tịch Công đoàn Viên chức tỉnh
 •  
 • Điện thoại:
  0983783558
 •  
 • Email:
  cdvctinh-ldld@laocai.gov.vn
 
anh tin bai
 
 • Họ và tên:

   Tạ Xuân Thành

 •  
 • Chức vụ:
  Chủ tịch Công đoàn Ngành Giao thông Vận Tải - Xây dựng
 •  
 • Điện thoại:
  0946507686
 •  
 • Email:
  txthanh-ldld@gmail.com
anh tin bai
  • Họ và tên:

   Trần Thị Ngọc Hiếu

  •  
  • Chức vụ:
   Chủ tịch Liên đoàn Lao động huyện Mường Khương
  •  
  • Điện thoại: 0943256388
  •  
  • Email:
 
anh tin bai
 
 • Họ và tên:
 •  
 • Chức vụ:
  Chủ tịch LĐLĐ huyện Văn Bàn
 •  
 • Điện thoại:
  0982586188
 •  
 • Email:
  anhduongldld@gmail.com
 
 
 • Họ và tên:
 •  
 • Chức vụ:
  Chủ tịch CĐN Giáo dục
 •  
 • Điện thoại:
  0917794703
 •  
 • Email:
  hongha123ld@gmail.com
   
anh tin bai
 
 • Họ và tên:
 •  
 • Chức vụ:
  Chủ tịch LĐLĐ huyện Bắc Hà
 •  
 • Điện thoại:
  0913275236
 •  
 • Email:
  tranthanhxuan.2006@gmail.com
 
 
 • Họ và tên:
 •  
 • Chức vụ:
  Chủ tịch LĐLĐ huyện Bảo Yên
 •  
 • Điện thoại:
  0886003565
 •  
 • Email:
  giangphuongldldby@gmail.com
 
anh tin bai
 
 • Họ và tên:

   Má Thị Đa

 •  
 • Chức vụ:
  Chủ tịch LĐLĐ thị xã Sa Pa
 •  
 • Điện thoại:
  0987408415
 •  
 • Email:
  mtda-ldld@laocai.gov.vn
 
anh tin bai
 
 • Họ và tên:
 •  
 • Chức vụ:
  Chủ tịch LĐLĐ huyện Bảo Thắng
 •  
 • Điện thoại:
  0968088409
 •  
 • Email:
  nguyenvietbinhubkt@gmail.com
 
anh tin bai
 
 • Họ và tên:

   Vũ Thị Nhung

 •  
 • Chức vụ:
  Chủ tịch LĐLĐ huyện Bát Xát
 •  
 • Điện thoại:
  0912559506
 •  
 • Email:
   
 
anh tin bai
 
 • Họ và tên:

   Giàng Thị Bằng

 •  
 • Chức vụ:
  Phó Chủ tịch Hội LHPN tỉnh Lào Cai
 •  
 • Điện thoại:
   
 •  
 • Email:
   
 
anh tin bai
 
 • Họ và tên:

   Nguyễn Thị Hồng Minh

 •  
 • Chức vụ:
  Phó Giám đốc Sở LĐ-TB&XH tỉnh Lào Cai
 • Điện thoại:
   
 •  
 • Email:
   
 
anh tin bai
 
 • Họ và tên:

   Nguyễn Tuấn Anh

 •  
 • Chức vụ:
  Phó Giám đốc Bảo Hiểm Xã hội tỉnh Lào Cai
 •  
 • Điện thoại:
   
 •  
 • Email:
   
 
anh tin bai
 
 • Họ và tên:

   Nguyễn Việt Anh

 •  
 • Chức vụ:
  Chủ tịch CĐCS, Phó Giám đốc Chi nhánh Lào Cai, Công ty Cổ phần Vận tải - Du lịch Hà Sơn
 •  
 • Điện thoại:
   
 •  
 • Email:
   
 
anh tin bai
 
 • Họ và tên:

  NguyễnTrọng Huân

 •  
 • Chức vụ:
  Phó Giám đốc Sở Tài Chính
 •  
 • Điện thoại:
   
 •  
 • Email:
   
 
anh tin bai
 
 • Họ và tên:

   Đặng Hồng Phong

 •  
 • Chức vụ:
  Chủ tịch Công đoàn Công ty Apatit Việt Nam
 •  
 • Điện thoại:
  0965689919
 •  
 • Email:
   

anh tin bai
 
 • Họ và tên:

   Nguyễn Trọng Sáng

 •  
 • Chức vụ:
  Chủ tịch LĐLĐ huyện Si Ma Cai
 •    Điện thoại:
 • 0388472017
 •  
 • Email:
   
 
anh tin bai
 
 • Họ và tên:

   Trần Thị Hồng Thúy

 •  
 • Chức vụ:
  Chủ tịch CĐN Y Tế
 •  
 • Điện thoại:
   
 •  
 • Email:
   
 
anh tin bai
 
 • Họ và tên:

   Bùi Xuân Hải

 •  
 • Chức vụ:
  Phó Ban, Phụ trách Ban Tổ Chức - Kiểm tra
 •  
 • Điện thoại:
  0984285118
 •  
 • Email:
  bxhai-ldld@laocai.gov.vn
 
anh tin bai
 
 • Họ và tên:

   Bùi Văn Đức

 •  
 • Chức vụ:
  Chủ tịch CĐCS, Phó Chủ tịch UBND xã Hợp Thành, tp Lào Cai
 •  
 • Điện thoại:
   
 •  
 • Email:

Thông tin mới nhất
Thống kê truy cập
 • Đang online: 1
 • Hôm nay: 1
 • Trong tuần: 1
 • Tất cả: 1
Đăng nhập