V/v định hướng một số nhiệm vụ trọng tâm công tác Tuyên giáo Công đoàn năm 2024
Số ký hiệu văn bản 133/LĐLĐ-TGNC
Ngày ban hành 30/01/2024
Ngày hiệu lực 30/01/2024
Ngày hết hiệu lực 30/01/2024
Trích yếu nội dung V/v định hướng một số nhiệm vụ trọng tâm công tác Tuyên giáo Công đoàn năm 2024
Hình thức văn bản Công văn
Lĩnh vực Công đoàn
Người ký duyệt Thào Thị Tùng
Tài liệu đính kèm dinh_huong_1_so_nhiem_vu_trong20240130040218788_signed.pdf