CV: V/v tuyên truyền Cuộc thi vàTriển lãm ảnh nghệ thuật cấp Quốc gia với chủ đề Tự hào một dải biên cương lần thứ III
Số ký hiệu văn bản 211/LĐLĐ-TGNC
Ngày ban hành 04/04/2024
Ngày hiệu lực 04/04/2024
Trích yếu nội dung CV: V/v tuyên truyền Cuộc thi vàTriển lãm ảnh nghệ thuật cấp Quốc gia với chủ đề Tự hào một dải biên cương lần thứ III
Hình thức văn bản Công văn
Lĩnh vực Công đoàn
Người ký duyệt Nguyễn Minh Thái
Tài liệu đính kèm 211LDLD.pdf