Tuyên truyền đại hội công đoàn các cấp, Đại hội XVII Công đoàn tỉnh Lào Caivà Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam,nhiệm kỳ2023-2028
Số ký hiệu văn bản 106/HD-LĐLĐ
Ngày ban hành 09/11/2022
Ngày hiệu lực 09/11/2022
Trích yếu nội dung Tuyên truyền đại hội công đoàn các cấp, Đại hội XVII Công đoàn tỉnh Lào Caivà Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam,nhiệm kỳ2023-2028
Hình thức văn bản Hướng dẫn
Lĩnh vực Công đoàn
Người ký duyệt Đỗ Lê Tín
Tài liệu đính kèm 106ldld.pdf