Công văn về việc hưởng ứng ngày Gia đình Việt Nam 28/6/2022
Số ký hiệu văn bản 1671/LĐLĐ
Ngày ban hành 06/06/2022
Ngày hiệu lực 06/06/2022
Trích yếu nội dung Công văn về việc hưởng ứng ngày Gia đình Việt Nam 28/6/2022
Hình thức văn bản Công văn
Lĩnh vực Công đoàn
Người ký duyệt Nguyễn Minh Thái
Tài liệu đính kèm 1671ldld.pdf