Hướng dẫn Tuyên truyền tháng 7năm 2022
Số ký hiệu văn bản 97/HD-LĐLĐ
Ngày ban hành 28/06/2022
Ngày hiệu lực 28/06/2022
Trích yếu nội dung Hướng dẫn Tuyên truyền tháng 7năm 2022
Hình thức văn bản Hướng dẫn
Lĩnh vực Công đoàn
Người ký duyệt
Tài liệu đính kèm 97ldld.pdf