Hướng dẫn Tuyên truyền tháng 01 năm 2024
Số ký hiệu văn bản 04/HD-LĐLĐ
Ngày ban hành 29/12/2023
Ngày hiệu lực 29/12/2023
Trích yếu nội dung Hướng dẫn Tuyên truyền tháng 01 năm 2024
Hình thức văn bản Hướng dẫn
Lĩnh vực Công đoàn
Người ký duyệt Thào Thị Tùng
Tài liệu đính kèm 0_hd_tuyen_truyen_thang_1_nam_20231229051748951_signed.pdf