CV: V/v phối hợp tuyên truyền và tham gia Cuộc thi trực tuyến tìm hiểu về biển, đảo Việt Nam
Số ký hiệu văn bản 165/LĐLĐ-TGNC
Ngày ban hành 08/03/2024
Ngày hiệu lực 08/03/2024
Trích yếu nội dung CV: V/v phối hợp tuyên truyền và tham gia Cuộc thi trực tuyến tìm hiểu về biển, đảo Việt Nam
Hình thức văn bản Công văn
Lĩnh vực Công đoàn
Người ký duyệt Thào Thị Tùng
Tài liệu đính kèm CV_phoi_hop_tuyen_truyen_tham_20240308103543076_Signed.pdf