Kế hoạch Tổ chức Cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu Nghị quyết Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam, Nghị quyết Đại hội XVII Công đoàn Lào Cai, nhiệm kỳ 2023-2028"
Số ký hiệu văn bản 38/KH-LĐLĐ
Ngày ban hành 26/03/2024
Ngày hiệu lực 26/03/2024
Trích yếu nội dung Kế hoạch Tổ chức Cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu Nghị quyết Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam, Nghị quyết Đại hội XVII Công đoàn Lào Cai, nhiệm kỳ 2023-2028"
Hình thức văn bản Kế hoạch
Lĩnh vực Công đoàn
Người ký duyệt Đặng Đình Chung
Tài liệu đính kèm 38LDLD.pdf