Công văn về việc tuyên truyền, vận động đoàn viên, NLĐ theo dõi, cổ vũ Chương trình "Giờ thứ 9+"
Số ký hiệu văn bản 1661/LĐLĐ
Ngày ban hành 24/05/2022
Ngày hiệu lực 24/05/2022
Trích yếu nội dung Công văn về việc tuyên truyền, vận động đoàn viên, NLĐ theo dõi, cổ vũ Chương trình "Giờ thứ 9+"
Hình thức văn bản Công văn
Lĩnh vực Công đoàn
Người ký duyệt Đỗ Lê Tín
Tài liệu đính kèm 1661ldld.pdf