Hướng dẫn Học tập chuyên đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2024 về “Dám nghĩ; dám nói; dám làm; dám chịu trách nhiệm; dám đổi mới, sáng tạo; dám đương đầu với khó khăn, thử thách; dám hành động vì lợi ích chung”
Số ký hiệu văn bản 07/HD-LĐLĐ
Ngày ban hành 31/01/2024
Ngày hiệu lực 31/01/2024
Ngày hết hiệu lực 30/01/2024
Trích yếu nội dung Hướng dẫn Học tập chuyên đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2024 về “Dám nghĩ; dám nói; dám làm; dám chịu trách nhiệm; dám đổi mới, sáng tạo; dám đương đầu với khó khăn, thử thách; dám hành động vì lợi ích chung”
Hình thức văn bản Hướng dẫn
Lĩnh vực Công đoàn
Người ký duyệt Thào Thị Tùng
Tài liệu đính kèm huong_dan_hoc_tap_chuyen_de_ho20240131084827884_signed.pdf