Công văn về việc định hướng các nội dung trọng tâm công tác tuyên giáo năm 2022
Số ký hiệu văn bản 1563/LĐLĐ
Ngày ban hành 03/03/2022
Ngày hiệu lực 03/03/2022
Trích yếu nội dung Công văn về việc định hướng các nội dung trọng tâm công tác tuyên giáo năm 2022
Hình thức văn bản Công văn
Lĩnh vực Công đoàn
Người ký duyệt Đỗ Lê Tín
Tài liệu đính kèm 1563ldld.pdf