Công văn về việc tuyên truyền kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Tây Bắc1952
Số ký hiệu văn bản 1811/LĐLĐ
Ngày ban hành 12/10/2022
Ngày hiệu lực 12/10/2022
Trích yếu nội dung Công văn về việc tuyên truyền kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Tây Bắc1952
Hình thức văn bản Công văn
Lĩnh vực Công đoàn
Người ký duyệt Đỗ Lê Tín
Tài liệu đính kèm 1811ldld.pdf
de_cuong_tt_kn_70_nam_chien_thang_tay_bac_1952_221007025123176170_20221007095156025_2022100710491498_20221012093002544.pdf