Báo cáo Kết quả công tác tuyên truyền Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới năm 2022
Số ký hiệu văn bản 1016/BC-LĐLĐ
Ngày ban hành 16/11/2022
Ngày hiệu lực 16/11/2022
Trích yếu nội dung Báo cáo Kết quả công tác tuyên truyền Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới năm 2022
Hình thức văn bản Báo cáo
Lĩnh vực Công đoàn
Người ký duyệt Đỗ Lê Tín
Tài liệu đính kèm 1016ldld.pdf