Hướng dẫn tuyên truyền tháng 6 năm 2022
Số ký hiệu văn bản 94/HD-LĐLĐ
Ngày ban hành 30/05/2022
Ngày hiệu lực 30/05/2022
Trích yếu nội dung Hướng dẫn tuyên truyền tháng 6 năm 2022
Hình thức văn bản Hướng dẫn
Lĩnh vực Công đoàn
Người ký duyệt Đỗ Lê Tín
Tài liệu đính kèm 94ldld.pdf