Hướng dẫn Thực hiện Phong trào xây dựng cơ quan, đơnvị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa trên địa bàn tỉnh Lào Cai, giai đoạn 2023 -2027
Số ký hiệu văn bản 107/HD-LĐLĐ
Ngày ban hành 09/11/2022
Ngày hiệu lực 09/11/2022
Trích yếu nội dung Hướng dẫn Thực hiện Phong trào xây dựng cơ quan, đơnvị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa trên địa bàn tỉnh Lào Cai, giai đoạn 2023 -2027
Hình thức văn bản Hướng dẫn
Lĩnh vực Công đoàn
Người ký duyệt Nguyễn Hữu Long
Tài liệu đính kèm 107ldld.pdf