Đẩy mạnh tuyên truyền, triển khai thực hiện Chỉ thị 23-CT/TW ngày 25/5/2023 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông trong tình hình mới
Số ký hiệu văn bản 24/KH-LĐLĐ
Ngày ban hành 06/02/2024
Ngày hiệu lực 06/02/2024
Trích yếu nội dung Đẩy mạnh tuyên truyền, triển khai thực hiện Chỉ thị 23-CT/TW ngày 25/5/2023 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông trong tình hình mới
Hình thức văn bản Kế hoạch
Lĩnh vực Công đoàn
Người ký duyệt Đặng Đình Chung
Tài liệu đính kèm kh_tuyen_truyen_trien_khai_thu20240206035516850_signed.pdf