Báo cáo kết quả công tác tuyên truyền xây dựng Nông thôn mới 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022
Số ký hiệu văn bản 911/BC-LĐLĐ
Ngày ban hành 06/06/2022
Ngày hiệu lực 06/06/2022
Trích yếu nội dung Báo cáo kết quả công tác tuyên truyền xây dựng Nông thôn mới 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022
Hình thức văn bản Báo cáo
Lĩnh vực Công đoàn
Người ký duyệt Đỗ Lê Tín
Tài liệu đính kèm 911ldld.pdf