Hướng dẫn tuyên truyền tháng 5 năm 2022
Số ký hiệu văn bản 90/HD-LĐLĐ
Ngày ban hành 26/04/2022
Ngày hiệu lực 26/04/2022
Trích yếu nội dung Hướng dẫn tuyên truyền tháng 5 năm 2022
Hình thức văn bản Hướng dẫn
Lĩnh vực Công đoàn
Người ký duyệt Đỗ Lê Tín
Tài liệu đính kèm 90ldld.pdf