Công văn Về việc tuyên truyền chuyên đề năm 2022 học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về “Vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên”
Số ký hiệu văn bản 1608/LĐLĐ
Ngày ban hành 19/04/2022
Ngày hiệu lực 19/04/2022
Trích yếu nội dung Công văn Về việc tuyên truyền chuyên đề năm 2022 học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về “Vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên”
Hình thức văn bản Công văn
Lĩnh vực Công đoàn
Người ký duyệt Đỗ Lê Tín
Tài liệu đính kèm 1608ldld.pdf