Kế hoạch thực hiện phong trào xây dựng cơ quan, đơn vị,doanh nghiệp đạt chuẩn văn hoátrên địa bàn tỉnh Lào Cai,năm 2023
Số ký hiệu văn bản 357/KH-LĐLĐ
Ngày ban hành 13/01/2023
Ngày hiệu lực 13/01/2023
Trích yếu nội dung Kế hoạch thực hiện phong trào xây dựng cơ quan, đơn vị,doanh nghiệp đạt chuẩn văn hoátrên địa bàn tỉnh Lào Cai,năm 2023
Hình thức văn bản Kế hoạch
Lĩnh vực Công đoàn
Người ký duyệt Nguyễn Hữu Long
Tài liệu đính kèm 357ldld.pdf