LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG TỈNH LÀO CAI THỰC HIỆN SỬ DỤNG HIỆU QUẢ BIÊN CHẾ GẮN VỚI VỊ TRÍ VIỆC LÀM GIAI ĐOẠN 2016 - 2021
Lượt xem: 744

Thực hiện các quy định của Ban Tổ chức Trung ương, dưới sự chỉ đạo của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Tỉnh ủy Lào Cai, trong giai đoạn 2016-2021, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) tỉnh Lào Cai đã thực hiện có hiệu quả việc quản lý biên chế gắn với vị trí việc làm.
Để xây dựng Đề án vị trí việc làm và Đề án tinh giản biên chế của LĐLĐ tỉnh, Đảng đoàn và Ban Thường vụ LĐLĐ tỉnh đã quán triệt sâu sắc, đầy đủ nội dung các quyết định, quy định của Trung ương, của tỉnh về cơ cấu tổ chức bộ máy, biên chế, chức năng, nhiệm vụ cơ quan công đoàn tới toàn thể cán bộ, công chức, nhân viên thuộc LĐLĐ tỉnh. Thực hiện chỉ đạo, hướng dẫn của Tổng LĐLĐ Việt Nam, Tỉnh ủy Lào Cai, Ban Thường vụ LĐLĐ tỉnh xây dựng Kế hoạch về xây dựng Đề án vị trí việc làm và Đề án tinh giản biên chế của LĐLĐ tỉnh, giai đoạn 2016-2020; ban hành Quyết định thành lập Tổ xây dựng đề án, chỉ đạo nghiên cứu hướng dẫn xây dựng đề án của Trung ương, của Tỉnh ủy, tổ chức tập huấn, thảo luận, triển khai tại các đơn vị trực thuộc LĐLĐ tỉnh. Ban Thường vụ LĐLĐ tỉnh đã sát sao, quyết liệt trong đôn đốc, chỉ đạo các đơn vị trực thuộc thực hiện rà soát chức năng nhiệm vụ để xây dựng Đề án đảm bảo đúng nội dung và thời gian quy định, phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của Công đoàn tỉnh Lào Cai và tình hình thực tế đội ngũ cán bộ, công chức của LĐLĐ tỉnh. 

Đồng chí Nguyễn Hữu Long, Ủy viên BCH Tổng LĐLĐ Việt Nam, Tỉnh ủy viên, Chủ tịch LĐLĐ tỉnh quán triệt các nội dung xây dựng Đề án VTVL tại Hội nghị Ban Chấp hành LĐLĐ tỉnh

Trên cơ sở Đề án vị trí việc làm đã ban hành, thực hiện các quy định hướng dẫn của Trung ương, của tỉnh về phân cấp quản lý cán bộ, bổ nhiệm cán bộ và giới thiệu cán bộ ứng cử, Ban Thường vụ LĐLĐ tỉnh đã thực hiện nghiêm việc quản lý cán bộ, công chức, thực hiện quy trình bổ nhiệm, bổ nhiệm lại và giới thiệu cán bộ ứng cử các chức danh lãnh đạo quản lý thuộc LĐLĐ tỉnh đúng quy trình, quy định của Tổng Liên đoàn, Tỉnh ủy, thống nhất với các cấp ủy báo cáo xin ý kiến của Ban Tổ chức Tỉnh ủy. Các cấp công đoàn đã thực hiện việc giới thiệu nhân sự đảm bảo điều kiện, tiêu chuẩn tham gia Ban Chấp hành công đoàn, tham gia cấp ủy và tham gia đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp... 
Bên cạnh đó, LĐLĐ tỉnh đã thực hiện sắp xếp, tinh gọn bộ máy theo quy định của Trung ương, chỉ đạo của Tổng Liên đoàn và Tỉnh ủy; Năm 2015, LĐLĐ tỉnh có 33 đầu mối (6 ban tại Cơ quan LĐLĐ tỉnh, 01 Trung tâm bồi dưỡng cán bộ công đoàn và 26 Công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở). Đến nay, LĐLĐ tỉnh đã ra các quyết định giải thể Trung tâm Bồi dưỡng cán bộ công đoàn, 02 công đoàn ngành, 09 Công đoàn Giáo dục huyện, thành phố, sáp nhập 02 ban nghiệp vụ tại cơ quan LĐLĐ tỉnh, đến 30/6/2021, LĐLĐ tỉnh có 19 đầu mối (04 ban tại cơ quan LĐLĐ tỉnh, 15 công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở và tương đương), giảm 14 đầu mối so với thời điểm 31/12/2015. 

Thường trực Tỉnh ủy Lào Cai làm việc với Liên đoàn Lao động tỉnh năm 2019

Song song với việc sắp xếp tổ chức bộ máy, cán bộ, LĐLĐ tỉnh thực hiện cơ cấu, sắp xếp lại đội ngũ cán bộ, công chức phù hợp với biên chế được giao hằng năm và với chức năng nhiệm vụ và nhu cầu thực tế về sử dụng cán bộ tại từng đơn vị; chú trọng công tác đào tạo, bồi dưỡng nhằm nâng cao năng lực cán bộ, công chức đáp ứng nhu cầu nhiệm vụ. LĐLĐ tỉnh đã tổ chức triển khai, quán triệt Nghị quyết, văn bản, hướng dẫn của Trung ương, của tỉnh về tinh giản biên chế tới các cấp công đoàn; xây dựng kế hoạch tinh giản biên chế theo giai đoạn và hằng năm. Để đánh giá, phân xếp loại cán bộ, công chức, nhân viên (CB, CC, NV) theo chất lượng, hiệu quả công việc, Ban Thường vụ LĐLĐ tỉnh ban hành Hướng dẫn đánh giá phân xếp loại CB, CC, NV, hằng năm thực hiện nghiêm túc việc đánh giá phân xếp loại CB, CC, NV làm cơ sở cho việc tinh giản biên chế đối với những người không hoàn thành nhiệm vụ hoặc hoàn thành nhiệm vụ nhưng hạn chế về năng lực. Biên chế của LĐLĐ tỉnh thời điểm 31/12/2015 là 93 người, đến 30/12/2021, tổng số biên chế thực tế của LĐLĐ tỉnh còn 74 người, giảm 19 người (tỷ lệ 20,43%) so với 2015. Biên chế giảm, nhưng do làm tốt công tác tuyên truyền động viên, sắp xếp bố trí, sử dụng cán bộ hợp lý, khơi dậy và phát huy được năng lực của đội ngũ cán bộ, công chức, giai đoạn 2016 - 2021, LĐLĐ tỉnh vẫn đảm bảo thực hiện xuất sắc nhiệm vụ chính trị được giao, đã được tặng nhiều Bằng khen, Cờ thi đua của Chính phủ, Tổng Liên đoàn và của tỉnh. Năm 2021, kỷ niệm 70 năm ngày thành lập Công đoàn tỉnh Lào Cai, LĐLĐ tỉnh Lào Cai đã vinh dự được Chủ tịch Nước tặng thưởng Huân chương Độc Lập hạng Ba.
Trong thời gian tới, với quyết tâm chính trị cao, LĐLĐ tỉnh Lào Cai sẽ tiếp tục thực hiện tốt việc quản lý biên chế gắn với VTVL, đảm bảo hoàn thành tốt chức năng nhiệm vụ chính trị được giao, tham mưu cho Tổng LĐLĐ Việt Nam và Tỉnh ủy Lào Cai chỉ đạo hoạt động các cấp công đoàn và phong trào CNVCLĐ trong tỉnh đáp ứng với yêu cầu trong giai đoạn mới đã đề ra tại Nghị quyết số 02-NQ/TW, ngày 12/6/2021 của Bộ Chính trị về đổi mới tổ chức và hoạt động của Công đoàn Việt Nam trong tình hình mới.

Bài: Phương Anh; ảnh: Phương Thúy Liên đoàn Lao động tỉnh Lào Cai
Thông tin mới nhất
Thống kê truy cập
  • Đang online: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tất cả: 1
Đăng nhập