10 điểm mới quy định về chế độ BHXH bắt buộc có hiệu lực từ ngày 01/9/2021 người lao động cần biết
Lượt xem: 254

Ngày 7/7/2021, Bộ Lao động và Thương binh Xã hội đã ban hành Thông tư 06/2021/TT-BLĐTBXH sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 59/2015/TT-BLĐTB&XH quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Bảo hiểm xã hội về BHXH bắt buộc. Quy định mới về chế độ BHXH chính thức áp dụng từ 01/9/2021. 
1. Bổ sung đối tượng tham gia BHXH bắt buộc
Tại khoản 1 Điều 1 Thông tư 06 bổ sung thêm đối tượng tham gia BHXH bắt buộc như sau: “Người hoạt động không chuyên trách ở xã, phường, thị trấn đồng thời là người giao kết hợp đồng lao động quy định tại điểm a và điểm b khoản 1 Điều 2 Luật BHXH thì tham gia BHXH bắt buộc theo đối tượng quy định tại điểm a và điểm b khoản 1 Điều 2 Luật BHXH”.
Như vậy, người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã mà đồng thời là người làm việc theo hợp đồng lao động có thời hạn từ đủ 01 tháng trở lên sẽ phải tham gia BHXH bắt buộc theo nhóm đối tượng người lao động làm việc theo hợp đồng.
2. Thay đổi mức hưởng chế độ ốm đau khi nghỉ không trọn tháng
Tại khoản 2 Điều 1 Thông tư 06/2021/TT-BLĐTBXH sửa đổi nội dung về mức hưởng chế độ ốm đau như sau:
“b) Tháng nghỉ việc hưởng chế độ ốm đau được tính từ ngày bắt đầu nghỉ việc hưởng chế độ ốm đau của tháng đó đến ngày trước liền kề của tháng sau liền kề. Trường hợp có ngày lẻ không trọn tháng thì mức hưởng chế độ ốm đau của những ngày lẻ không trọn tháng được tính theo công thức dưới đây nhưng tối đa bằng mức trợ cấp ốm đau một tháng…”
So với quy định hiện hành, Thông tư 06/2021/TT-BLĐTBXH bổ sung quy định mức hưởng chế độ ốm đau của những ngày lẻ không trọn tháng tối đa bằng mức trợ cấp ốm đau một tháng.
3. Thay đổi về tiền lương tính hưởng chế độ ốm đau
Tại khoản 3 Điều 1 Thông tư 06/2021/TT-BLĐTBXH  sửa đổi nội dung về tiền lương tính hưởng chế độ ốm đau như sau:
“Người lao động thuộc đối tượng đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc vào quỹ ốm đau và thai sản bị ốm đau, tai nạn mà không phải tai nạn lao động hoặc phải nghỉ việc để chăm sóc con dưới 7 tuổi bị ốm đau mà thời gian nghỉ việc từ 14 ngày làm việc trở lên trong tháng (bao gồm cả trường hợp nghỉ việc không hưởng tiền lương) thì mức hưởng chế độ ốm đau được tính trên mức tiền lương đóng bảo hiểm xã hội của tháng liền kề trước khi nghỉ việc. Trường hợp các tháng liền kề tiếp theo người lao động vẫn tiếp tục bị ốm và phải nghỉ việc thì mức hưởng chế độ ốm đau được tính trên tiền lương tháng làm căn cứ đóng bảo hiểm xã hội của tháng liền kề trước khi nghỉ việc.”
Trước ngày 01/9/2021: Mức hưởng chế độ ốm đau được tính trên tiền lương tháng làm căn cứ đóng bảo hiểm xã hội của chính tháng người lao động nghỉ ốm đau.
4. Thêm trường hợp hưởng trợ cấp một lần khi sinh con đối với lao động nam
Tại Khoản 5 Điều 1 Thông tư 06 bổ sung trường hợp hưởng trợ cấp một lần khi sinh con đối với lao động nam như sau:
“c) Trường hợp người mẹ tham gia BHXH nhưng không đủ điều kiện hưởng chế độ thai sản khi sinh con mà người cha đủ điều kiện quy định tại điểm a khoản 2 Điều 9 Thông tư 59/2015/TT-BLĐTBXH  thì người cha được hưởng trợ cấp một lần khi sinh con theo Điều 38 Luật BHXH”.
Như vậy, trường hợp cả hai vợ chồng cùng tham gia BHXH mà người vợ không đủ điều kiện hưởng chế độ thai sản thì người chồng đóng BHXH đủ 06 tháng trong 12 tháng trước khi sinh con sẽ được hưởng trợ cấp một lần khi sinh con bằng 02 tháng lương cơ sở tại tháng sinh con cho mỗi con.
5. Thay đổi mức hưởng chế độ thai sản khi sinh đôi
Tại Khoản 6 Điều 1 Thông tư 06 sửa đổi mức hưởng chế độ thai sản trong trường hợp lao động nữ mang thai đôi như sau:
“Trường hợp lao động nữ mang thai đôi trở lên mà khi sinh nếu có con bị chết hoặc chết lưu thì thời gian hưởng, trợ cấp thai sản khi sinh con và trợ cấp một lần khi sinh con được tính theo số con được sinh ra, bao gồm cả con bị chết hoặc chết lưu”.
Theo đó, chế độ thai sản được tính theo số lượng con mà lao động nữ đã sinh ra, không kể còn sống hay đã chết.
Quy định hiện hành: Lao động mang thai đôi trở lên mà khi sinh nếu có thai bị chết hoặc chết lưu thì chế độ thai sản chỉ giải quyết đối với con còn sống nhưng thời gian nghỉ việc hưởng chế độ vẫn được tính theo số con được sinh ra. 
Ngoài ra Thông tư 06/TT-BLĐTB&XH còn quy định 05 nội dung như: Bổ sung trường hợp nghỉ phép hằng năm, nghỉ việc riêng, nghỉ không hưởng lương trùng với thời gian nghỉ thai sản và thời gian nghỉ thai sản đối với lao động nam khi vợ sinh con. Bổ sung quy định về nghỉ dưỡng sức, phục hồi sức khỏe sau thai sản. Thay đổi cách tính lương hưu của người nghỉ hưu trước tuổi. Bổ sung quy định về tiền lương tháng đóng BHXH để tính hưởng lương hưu. Bổ sung quy định về trường hợp hưởng trợ cấp tuất hằng tháng.

Kim Tuyến – ST (Báo Lao động)
Thông tin mới nhất
Thống kê truy cập
  • Đang online: 16
  • Hôm nay: 179
  • Trong tuần: 179
  • Tất cả: 255,528
Đăng nhập