TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM TỔ CHỨC HỘI NGHỊ TRỰC TUYẾN TOÀN QUỐC
Lượt xem: 73

Do tình hình dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp, ngày 12 tháng 7 năm 2021, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã tổ chức hội nghị trực tuyến toàn quốc các Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh, thành phố, Công đoàn ngành Trung ương và tương đương, Công đoàn Tổng công ty trực thuộc Tổng Liên đoàn. Hội nghị diễn ra trong 01 ngày với nhiều nội dung quan trọng, được triển khai trên 72 điểm cầu trong toàn quốc với 1.214 cán bộ công đoàn tham dự. 

Đ/c Nguyễn Đình Khang - Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Tổng Liên đoàn kết luận hội nghị

Quang cảnh điểm cầu Lào Cai

Buổi sáng, hội nghị nghe đồng chí trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng Liên đoàn khai mạc, quán triệt một số nội dung trong các cấp công đoàn liên quan đến kết luận giám sát của UBKT Trung ương đối với Đảng đoàn Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam. Các đồng chí Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn báo cáo kết quả hoạt động Ban chỉ đạo đổi mới và sắp sếp doanh nghiệp, sắp xếp tài sản công theo Nghị định 167; báo cáo kết quả hoạt động của Ban chỉ đạo sắp xếp, tổ chức lại Cung văn hóa Lao động, Nhà văn hóa Lao động cấp tỉnh, cấp quận, huyện, Nhà văn hóa công nhân khu công nghiệp của tổ chức công đoàn; quán triệt Chỉ thị 16/CT-TTg về bảo đảm việc làm bền vững, nâng cao mức sống, cải thiện điều kiện làm việc của công nhân lao động; Nghị quyết số 68/NQ-CP của Chính phủ về một số chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch Covid-19; báo cáo kết quả hoạt động của Ban chỉ đạo sắp xếp lại các cơ sở giáo dục nghề nghiệp của tổ chức công đoàn; nêu ra hướng xử lý các trường hợp lao động hợp đồng tại cơ quan công đoàn; trình tự triển khai đầu tư dự án xây dựng thiết chế công đoàn. 
Buổi chiều, Hội nghị tiếp tục nghe đồng chí Ngọ Duy Hiểu – Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn báo cáo một số nội dung chính trong Nghị quyết 02-NQ/TW, ngày 12 tháng 6 năm 2021 của Bộ Chính trị “Về đổi mới tổ chức và hoạt động của Công đoàn Việt Nam trong tình hình mới”. Hội nghị được nghe Giáo sư, Tiến sỹ Phùng Hữu Phú - Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng lý luận Trung ương trình bày chuyên đề: Một số vấn đề về giai cấp công nhân, tổ chức Công đoàn trong Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; Bài viết của Tổng Bí thư về một số vấn đề lý luận và thực tiễn về Chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên Chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam; Kết luận 01-KL/TW ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW “Về đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; Đồng chí Nguyễn Mạnh Hùng - Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông triển khai nội dung chuyển đổi số trong hoạt động Công đoàn. 
Tại hội nghị các đồng chí cán bộ công đoàn các cấp đã thảo luận làm rõ một số các nội dung, đồng chí Nguyễn Đình Khang - Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Tổng Liên đoàn kết luận hội nghị yêu cầu các cấp công đoàn tập trung nghiên cứu, vận dụng vào thực tiễn, phát huy vai trò trách nhiệm của tổ chức công đoàn trong giai đoạn mới để xây dựng giai cấp công nhân và tổ chức Công đoàn Việt Nam ngày càng phát triển.

Tin, ảnh - Phạm Dung
Thông tin mới nhất
Thống kê truy cập
  • Đang online: 11
  • Hôm nay: 52
  • Trong tuần: 52
  • Tất cả: 255,401
Đăng nhập