Hướng dẫn Tuyên truyền tháng 03 năm 2022
Số ký hiệu văn bản 84/HD-LĐLĐ
Ngày ban hành 25/02/2022
Ngày hiệu lực 25/02/2022
Trích yếu nội dung Hướng dẫn Tuyên truyền tháng 03 năm 2022
Hình thức văn bản Hướng dẫn
Lĩnh vực Công đoàn
Người ký duyệt Đỗ Lê Tín
Tài liệu đính kèm 84ldldlc.pdf