Công văn về việc tuyên truyền năm an toàn giao thông trong đoàn viên, CNVCLĐ năm 2022
Số ký hiệu văn bản 1522/LĐLĐ
Ngày ban hành 09/02/2022
Ngày hiệu lực 09/02/2022
Trích yếu nội dung Công văn về việc tuyên truyền năm an toàn giao thông trong đoàn viên, CNVCLĐ năm 2022
Hình thức văn bản Công văn
Lĩnh vực Công đoàn
Người ký duyệt Đỗ Lê Tín
Tài liệu đính kèm 1522ldld.pdf