Nghị quyết Hội nghị Ban Chấp hành lần thứ 10 Khóa XVI, Nhiệm kỳ 2018-2023
Số ký hiệu văn bản 08/NQ-BCH
Ngày ban hành 14/01/2022
Ngày hiệu lực 14/01/2022
Trích yếu nội dung Nghị quyết Hội nghị Ban Chấp hành lần thứ 10 Khóa XVI, Nhiệm kỳ 2018-2023
Hình thức văn bản Nghị quyết
Lĩnh vực Công đoàn
Người ký duyệt Nguyễn Hữu Long
Tài liệu đính kèm 08nqldld.pdf