Các cấp công đoàn tỉnh Lào Cai nâng cao chất lượng công tác nắm bắt, định hướng dư luận xã hội
Lượt xem: 24

Công tác nắm bắt và định hướng dư luận xã hội (DLXH) là một nội dung quan trọng trong công tác định hướng tư tưởng của các cấp công đoàn. Nhiệm vụ của công tác dư luận xã hội là phải nắm bắt nhanh, kịp thời, chính xác tư tưởng, tâm trạng, DLXH của cán bộ, đoàn viên, CNVCLĐ để phản ánh kịp thời, trung thực và đầy đủ những nét cơ bản nhất trong đời sống của CNVCLĐ, góp phần phục vụ công tác lãnh đạo, chỉ đạo của cấp uỷ, công tác điều hành của chính quyền và các đoàn thể.
Chính vì vậy, Liên đoàn Lao động tỉnh đã rất quan tâm, coi trọng công tác nắm bắt, định hướng dư luận xã hội. Ngay từ đầu năm, bám sát sự lãnh đạo chỉ đạo của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam và Ban Thường vụ Tỉnh ủy về đổi mới và nâng cao chất lượng công tác điều tra, nắm bắt, nghiên cứu dư luận xã hội, Liên đoàn Lao động tỉnh đã triển khai hướng dẫn đến các cấp công đoàn trong tỉnh nhằm nâng cao hiệu quả công tác nắm bắt và định hướng dư luận xã hội theo đúng chủ trương, đường lối của Đảng, pháp luật của Nhà nước. Trong 8 tháng đầu năm 2021, công tác nắm bắt tình hình dư luận, tư tưởng, tâm trạng của đoàn viên, CNVCLĐ đã được các cấp công đoàn trong tỉnh duy trì thực hiện thường xuyên, phản ánh đầy đủ trong các báo cáo định kỳ. Thông qua công tác nắm bắt dư luận, tình hình tư tưởng tâm trạng của đoàn viên, CNVCLĐ. Phối hợp với chính quyền, chuyên môn đồng cấp, chủ doanh nghiệp kịp thời giải quyết các thắc mắc, bức xúc của người lao động, xử lý tốt ngay tại cơ sở. Coi công tác nắm bắt, phản ánh dư luận xã hội trong đoàn viên, CNVCLĐ là nhiệm vụ thường xuyên của công tác tuyên giáo công đoàn. Nhìn chung đội ngũ cán bộ, đoàn viên, CNVCLĐ trong tỉnh đều tin tưởng vào chủ trương đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, các giải pháp ổn định và phát triển kinh tế, xã hội của đất nước, của tỉnh Lào Cai, tích cực tham gia xây dựng Đảng, Nhà nước, xây dựng tổ chức Công đoàn. Phấn khởi trước sự quan tâm, chăm lo của Lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Chính phủ, cấp ủy, chính quyền, đoàn thể đối với hoạt động công đoàn, đoàn viên, người lao động. 

Quang cảnh hội nghị đối thoại với Ban Chấp hành LĐLĐ thị xã Sa Pa( Ảnh: ĐH)

Với việc thực hiện các giải pháp tích cực, đồng bộ, công tác theo dõi, nắm bắt, phản ánh và định hướng DLXH trong các cấp công đoàn tỉnh Lào Cai từng bước đi vào nền nếp, phục vụ ngày càng tốt hơn cho công tác tham mưu, định hướng dư luận trong cán bộ, đoàn viên, CNVCLĐ. Để tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác nắm bắt DLXH, các cấp công đoàn trong tỉnh cần tiếp tục quán triệt thực hiện một số giải pháp như sau:
Một là,  nâng cao nhận thức của các cấp công đoàn và cán bộ công đoàn về vai trò quan trọng của công tác điều tra, nắm bắt, nghiên cứu dư luận xã hội; xác định đây là một trong những nhiệm vụ quan trọng của hệ thống chính trị, nhất là người đứng đầu công đoàn các cấp, cần quan tâm, chỉ đạo, định hướng hoạt động, bố trí cán bộ, các điều kiện đảm bảo cho công tác này.
Hai là, việc nắm bắt và phản ánh dư luận xã hội trong công nhân, viên chức, lao động, đoàn viên công đoàn phải khách quan, trung thực, kịp thời, đầy đủ các luồng ý kiến dư luận xã hội; phân tích, chỉ ra nguyên nhân của các luồng ý kiến dư luận và dự báo, đề xuất các giải pháp lãnh đạo, chỉ đạo tuyên truyền, định hướng dư luận. Đa dạng hóa hình thức, phương pháp nắm bắt, tổng hợp tình hình dư luận xã hội, kết hợp các hình thức qua mạng lưới cộng tác viên, các phương tiện thông tin đại chúng, giao lưu, đối thoại về tình hình thực hiện nhiệm vụ chính trị và việc chăm lo đời sống vật chất, tinh thần của đoàn viên, công nhân, viên chức, lao động của địa phương, ngành, cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp.
Ba là, thường xuyên đổi mới, nâng cao chất lượng công tác điều tra, nắm bắt nghiên cứu dư luận xã hội; cơ cấu, số lượng đội ngũ cán bộ làm công tác dư luận xã hội với phẩm chất, năng lực đáp ứng theo yêu cầu trong tình hình mới.  Đội ngũ này có nhiệm vụ kịp thời nắm bắt, tổng hợp, phản ánh khách quan, trung thực các luồng ý kiến, tâm tư, tình cảm, ý chí, nguyện vọng của đoàn viên công đoàn, công nhân, viên chức, lao động, đặc biệt đối với chủ trương, đường lối, chính sách, pháp luật của Đảng, Nhà nước. Đề xuất các giải pháp và tham gia định hướng dư luận xã hội, tham gia các cuộc điều tra dư luận xã hội, theo dõi, tham mưu, nắm bắt xử lý thông tin dư luận xã hội trong đoàn viên, công nhân, viên chức, lao động.

Quang cảnh Hội nghị tập huấn bồi dưỡng nghiệp vụ về kỹ năng nắm bắt và định hướng dư luận xã hội trong CNVCLĐ ( Ảnh: PT)

Có thể nói, dư luận xã hội là một kênh thông tin rất quan trọng, phản ánh những tâm tư, nguyện vọng, tác động của các chủ trương, đường lối, chính sách, pháp luật của Đảng, Nhà nước, nhiệm vụ của tổ chức Công đoàn vào cuộc sống. Hiện nay, với  sự phát triển vượt bậc của Internet và các loại báo mạng điện tử thì việc cần phải nắm vững tư tưởng, định hướng thông tin dư luận xã hội là yêu cầu cần thiết đối với đội ngũ những người làm công tác DLXH.

Đồng Hồng - LĐLĐ tỉnh
Thông tin mới nhất
Thống kê truy cập
  • Đang online: 16
  • Hôm nay: 152
  • Trong tuần: 152
  • Tất cả: 255,501
Đăng nhập